Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Ἄν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ εἴχαμε ἐπιστρέψη στὴν δραχμή…Ἐὰν εἴχαμε πάη ἀπὸ τὸ πρῶτο μνημόνιο στὴν...
Δραχμή, τώρα θὰ ἤμασταν ἤδη σὲ παραγωγικὴ φάση.Ἀκόμη καὶ τώρα ὅμως δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις…Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θέλουν νὰ σὲ φτάσουν σὲ ἐπίπεδο μισθῶν 300 εὐρῶ, δὲν ἔχεις κάτι νὰ χάσῃς.
Μόνον νὰ κερδίσῃς…

Τουσιάδης Δημήτρης

filonoi.gr


Πηγή: http://dinatos.blogspot.com/2015/10/blog-post_88.html#ixzz3ny6dHO5K

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου