Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Έκθετη νομικά η τρικομματική κυβέρνηση με τη μη παραπομπή Βενιζέλου

Σοβαρό νομικό θέμα προκύπτει με την παραπομπή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου αλλά όχι του Ευάγγελου Βενιζέλου που προτείνουν τα κόμματα της κυβέρνησης, στην προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση της Λίστας. Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ποινικού Κώδικα, όποιος δημόσιος υπάλληλος – όπου υπάγονται και οι υπουργοί – αλλοιώνει έγγραφο έχει την ίδια ποινική ευθύνη με αυτόν που το υπεξάγει. «Άρθρο 242. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κλπ.
1.Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη ορισμένων δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει με πρόθεση ψευδώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
2.Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύτηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του.
3.Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη «εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη» υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμ.».Οι μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν από την περίπτ. β παρ. 7 άρθρ. 1 Νόμ. 2408/31 Μαΐου-4 Ιουν. 1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), (Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Α΄ 158/11-7-1996), κατωτ. αριθ. 32 και συμπληρώθηκαν από την παρ. 6 άρθρ. 14 Νόμ. 2721/3-3 Ιουν. 1999 (ΦΕΚ Α΄ 112), κατωτ. αριθ. 38.
4.Με την ποινή της παρ. 1 τιμωρείται όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί το έγγραφο που είναι πλαστό ή νοθευμένο ή έχει υπεξαχθεί.»
Ως σήμερα η πρόταση των τριών κομμάτων παραδέχεται πως η αλλοίωση της Λίστας είναι ικανή να παραπέμψει τον κ. Παπακωνσταντίνου αλλά με έναν πολιτικό ακροβατισμό ο κ. Βενιζέλος
Υπενθυμίζουμε πως ο κ. Βενιζέλος κρατούσε τη Λίστα ιδιωτικά, τη χειριζόταν ιδιωτικά, δηλαδή την είχε υπεξάγει, από τις 21 Μαρτίου εως τις 2 Οκτωβρίου του 2012, όταν ο τότε υπουργός Γιάννης Στουρνάρας αποκάλυψε στους Financial Times πως δεν γνωρίζει την ύπαρξή της.
Ακόμη, σύμφωνα με το νόμο 2472/97, είναι παράνομο δημόσιος υπάλληλος να διαχειρίζεται και να διαφυλάττει αρχεία που περιέχουν φορολογικά δεδομένα πολιτών, χωρίς να έχει ενημερώσει εγγράφως τις αρμόδιες Αρχές. Ο κ. Βενιζέλος δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για την ύπαρξη της Λίστας, που όμως κατείχε ο ίδιος. Τη Λίστα αυτή δεν ήταν αρμόδιος να την κατέχει, καθώς από την 21η Μαρτίου του 2012 δεν ήταν υπουργός.
Από τη στιγμή που η Λίστα αναδεικνύεται ως έγγραφο ικανό να παραπέμψει τον κ. Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το νόμο, επιβάλλεται και η παραπομπή Βενιζέλου. L1
Την άποψη αυτή υιοθετεί και ο πρόεδρος της Δράσης και νομικός, Αντύπας Καρίπογλου, ο οποίος σε ανάρτησή του στο facebook αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο του Ποινικού Κώδικα.

To κουτί της πανδώρας

olympia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου